LABORATORIUM SENSORYCZNE

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w OlsztynieODDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI

ul. Tuwima 10; 10-747 Olsztyn
tel.: +48 89 523 46 96
fax: +48 89 524 01 24


LABORATORIUM SENSORYCZNE

dr inż. Beata Szmatowicz
p.o. Kierownika
e-mail: b.szmatowicz@pan.olsztyn.pl
tel.: +48 89 523 46 76

dr hab. Agnieszka Troszyńska prof. nadzw.
profesor emerytowany
e-mail: a.troszynska@pan.olsztyn.pl
tel.: +48 89 523 46 26

Copyright © Julia Majewska