LABORATORIUM SENSORYCZNE

         Laboratorium posiada pracownię ocen sensorycznych spełniającą wymagania normy ISO 8589:1988, wyposażoną w 12 indywidualnych stanowisk oraz wyszkolony panel ekspertów spełniających wymagania normy PN-ISO 8596-2. Członków zespołu cechuje doświadczenie w zakresie wykorzystywanej metodyki do ocen szerokiej gamy surowców i produktów żywnościowych.
        Dysponujemy skomputeryzowanym systemem planowania i realizacji ocen sensorycznych przy zastosowaniu różnych metod oraz oprogramowaniem umożliwiającym statystyczną analizę uzyskanych wyników i ich graficzną prezentację.
Copyright © Julia Majewska