LABORATORIUM SENSORYCZNE

PRACOWNICY


p.o. Kierownika

dr inż. Beata Szmatowicz


Starszy specjalista

mgr inż. Anita Ostaszyk


Specjalista

dr inż. Grzegorz Lamparski


Technolog

dr Małgorzata Starowicz


Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Agnieszka Troszyńska
Copyright © Julia Majewska