SENSORY LABORATORY

Polish

STAFF


Acting Head

dr in┐. Beata Szmatowicz


Senior Specialists

mgr in┐. Anita Ostaszyk


Specialists

dr in┐. Grzegorz Lamparski


Technologist

dr Ma│gorzata Starowicz


Professor emeritus

Prof. dr hab. Agnieszka Troszy˝ska
Copyright © Julia Majewska