LABORATORIUM SENSORYCZNE

        Dysponujemy skomputeryzowanym systemem przygotowania i realizacji ocen sensorycznych przy zastosowaniu różnych metod oraz oprogramowaniem umożliwiającym statystyczną analizę uzyskanych wyników i ich graficzną prezentację.

Metody statystyczne stosowane do interpretacji wyników badań:

Analiza wariancji (jedno- i wieloczynnikowa);
Analiza regresji (prosta i wielokrotna);
Analiza składowych głównych (PCA);
Analiza skupień;
Metoda najmniejszych kwadratów (PLS);
Połączenie wyników konsumenckich i analitycznych - mapa preferencji.

Oprogramowania stosowane w analizie sensorycznej:

Statistica;
Statgraphics;
FIZZ;
XL Stat.

Copyright © Julia Majewska