LABORATORIUM SENSORYCZNE

         Laboratorium Sensoryczne oferuje szkolenia sensoryczne obejmujące wykłady, praktyczną część laboratoryjną oraz weryfikację wrażliwości sensorycznej.

Obejmują one:

- Metody dyskryminacyjne oraz statystyczna interpretacja wyników.
- Metody ilościowe oraz statystyczna interpretacja wyników.
- Metody sensorycznej analizy opisowej oraz statystyczna interpretacja wyników.
- Przygotowania "mapy preferencji" na bazie analitycznych i konsumenckich badań sensorycznych.

Tematyka szkoleń

- Selekcja, szkolenie i monitorowanie zespołu oceniającego (wybrani oceniający, eksperci);
- Analityczne i konsumenckie metody sensoryczne oraz ich praktyczne wykorzystanie;
- Procedura przygotowania i prezentacji próbek do ocen sensorycznych z uwzględnieniem specyfiki produktu;
- Statystyczna interpretacja wyników ocen sensorycznych;
- Systemowe podejście do ocen sensorycznych (identyfikacja problemu, plan i realizacja eksperymentu, prezentacja i interpretacja wyników).

        Uczestnicy szkolenia przechodzą testy sprawdzające ich indywidualną wrażliwość sensoryczną oraz zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu metodologii analizy sensorycznej i interpretacji wyników.

Czas trwania szkolenia

W zależności od tematyki szkolenie trwa od 1 lub 3 dni.
Maksymalna ilość uczestników
10 - 12 osób

Miejsce szkolenia:

Szkolenia przeprowadzane są w nowoczesnej Pracowni Analizy Sensorycznej na ul.Tuwima w Olsztynie.
Na życzenie przeprowadzamy szkolenia u Klienta.

         Uczestnicy szkolenia po jego odbyciu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez Laboratorium Sensoryczne Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Copyright © Julia Majewska