LABORATORIUM SENSORYCZNE

         Sensoryczne badania analityczne przeprowadzane są przez wyspecjalizowany i stale monitorowany zespół ekspertów. Wyniki naszej pracy dostarczają wyjątkowo dużo wszechstronnych i szczegółowych informacji o różnych aspektach jakości sensorycznej ocenianych próbek i znajdują szerokie zastosowanie zarówno w produkcji jak również w obrocie żywnością i pracach badawczych.

Przykłady zastosowań wyników badań sensorycznych:

- stwierdzenie, czy zmiany w recepturze, procesie technologicznym, opakowaniu lub w czasie i warunkach przechowywania jakiegoś wyrobu wpłyną na zmianę jego jakości sensorycznej;
- porównanie różnych wersji lub prototypów produktów nowoopracowanych z wzorcem docelowym;
- opracowywanie i modernizacja produktów;
- opisanie cech sensorycznych produktu;
- ocena jakości produktów konkurencyjnych w stosunku do analogicznych własnych;
- utrzymanie standardu jakości sensorycznej produktu;
- ustalenie terminu trwałości produktu, czyli czasu jego przechowywania, po którym jeszcze nie odnotowuje się uchwytnego ubytku jakości sensorycznej.

         Sensoryczne badania analityczne przeprowadzane są przy pomocy następujących metod.

Testy dyskryminacyjne - progowe i różnicowe

- metoda trójkątowa;
- metoda duo-trio;
- metoda "dwóch z pięciu";
- metoda parzysta;
- metoda wielokrotnych porównań;
- metoda szeregowania;
- metoda A nie A;

Testy ilościowe

- metoda skalowania;

Metody sensorycznej analizy opisowej - metody ilościowo-jakościowe

- profilowanie przez konsensus;
- ilościowe profilowanie smakowitości (QFP);
- profilowanie tekstury;
- profilowanie konwencjonalne (QDA);
- profilowanie SPECTRUM;

Metoda dynamiczna pomiaru intensywności wrażeń

- metoda "time-intensity" (T-I).

Copyright © Julia Majewska