LABORATORIUM SENSORYCZNE

         Witamy na stronie Laboratorium Sensorycznego Polskiej Akademii Nauk. Znajduje się ono w Oddziale Nauki o Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności w Olsztynie.        Obecnie duży nacisk położony jest na usługowy charakter Laboratorium Sensorycznego. W ramach tej działalności oferujemy doradztwo, konsultacje i szkolenia sensoryczne obejmujące wykłady, praktyczną część laboratoryjną oraz weryfikację wrażliwości sensorycznej. Tematyka szkoleń dotyczy selekcji i monitorowania zespołu oceniającego, oraz analitycznych i konsumenckich metod sensorycznych.        Szczególną uwagę zwracamy na systemowe podejście do ocen sensorycznych (identyfikacja problemu, plan i realizacja eksperymentu) i statystyczną interpretację wyników.
        Zespół doświadczonych ekspertów przeprowadza sensoryczne badania analityczne. Przeprowadzamy również badania konsumenckie. Wyniki obu rodzajów badań mogą służyć do sporządzenia "mapy preferencji".


Copyright © Julia Majewska